thập nhị binh thư

Thập Nhị Binh Thư - Binh thư số 12: Hổ trướng khu cơ

Thập Nhị Binh Thư - Binh thư số 12: Hổ trướng khu cơ

Hành trình từ trái tim 2021-07-20T07:36:00

“Hổ trướng khu cơ” là cuốn binh thư của Đào Duy Từ thảo ra để cho tướng sĩ Đàng Trong, không quá chú trọng đến lý luận quân sự mà dành tâm huyết cho thực hành tác chiến.

Thập Nhị Binh Thư - Binh thư số 10 và số 11: Binh thư Yếu Lược

Thập Nhị Binh Thư - Binh thư số 10 và số 11: Binh thư Yếu Lược

Hành trình từ trái tim 2021-07-06T07:36:00

“Binh Thư Yếu Lược” của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã khai sinh ra một nền khoa học quân sự thuần Việt, mang đậm bản sắc dân tộc. Với chiến công hiển hách 3 lần đánh bại quân Nguyên Mông đã góp phần đưa tên tuổi ông vào danh sách những Đại tướng lẫy lừng của mọi thời đại trên toàn cầu.

Thập Nhị Binh Thư - Binh thư số 9: Đường Thái Tông - Lý Vệ Công Vấn Đối

Thập Nhị Binh Thư - Binh thư số 9: Đường Thái Tông - Lý Vệ Công Vấn Đối

Hành trình từ trái tim 2021-06-22T07:36:00

"Đường Thái Tông - Lý Vệ Công vấn đối" hay "Lý Vệ Công binh pháp" của Lý Tĩnh đã trở thành một phần trong "Vũ kinh thất thư" - bảy cuốn binh pháp có vai trò quan trọng mà mọi tướng lãnh hậu thế đều phải học tập.

Thập Nhị Binh Thư - Binh thư số 6: Uất Liễu Tử

Thập Nhị Binh Thư - Binh thư số 6: Uất Liễu Tử

Hành trình từ trái tim 2021-05-11T07:36:00

Uất Liễu Tử là một trong những nhà tiên phong trong sử sách biết vận dụng Quyền lực Kinh tế; kế sách này của ông đã giúp Tần Vương diệt sáu nước thống nhất thiên hạ để lần đầu tiên trong lịch sử toàn Trung Hoa quy về một mối.

Thập Nhị Binh Thư - Binh thư số 5: Ngô Tử Binh Pháp

Thập Nhị Binh Thư - Binh thư số 5: Ngô Tử Binh Pháp

Hành trình từ trái tim 2021-04-27T07:36:00

"Ngô Tử Binh Pháp" là một trong những binh thư kinh điển của lịch sử quân sự thế giới. Nhưng tầm ảnh hưởng của nó không chỉ gói gọn ở lĩnh vực quân sự mà được vận dụng vào nhiều lĩnh vực như: khoa học, kinh tế học, kinh doanh và chiến lược…

Thập Nhị Binh Thư - Binh thư số 3: Tư Mã binh pháp

Thập Nhị Binh Thư - Binh thư số 3: Tư Mã binh pháp

Hành trình từ trái tim 2021-03-30T07:36:00

"Tư Mã Binh Pháp" của Tư Mã Nhương Tư, cho đến lúc lâm chung vẫn chưa trọn vẹn nhưng được xem là một trong những bộ binh thư nổi tiếng thời bấy giờ về phép trị quốc và dụng binh nghĩa lý sâu xa, cao rộng được hậu thế hoàn thiện với tên gọi "Chiến Luật" – một trong 7 bộ binh pháp kinh điển của Trung Hoa.

Thập nhị binh thư và tinh hoa binh pháp

Thập nhị binh thư và tinh hoa binh pháp
Hành trình từ trái tim 2021-03-16T07:36:00

“Thập Nhị Binh Thư” là một áng văn hội tụ những tinh hoa kinh điển trong thuật dụng binh và cho đến nay vẫn là bửu văn tâm đắc của vô số chánh trị gia, lãnh đạo quân sự, triết gia, chiến lược gia… từ Đông sang Tây.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại