thắp hương cháy nhà thờ họ

Thắp hương trưa mùng 1 cháy luôn nhà thờ họ 12 đời bằng gỗ

Thắp hương trưa mùng 1 cháy luôn nhà thờ họ 12 đời bằng gỗ

Thời sự - Xã hội 2020-03-24T16:14:08

Đám cháy bắt nguồn từ bát hương rồi lan xuống bàn thờ, khiến toàn bộ nhà thờ họ Nguyễn Hữu bị lửa thiêu rụi.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại