tham ô 50 tỷ đồng

Cựu Tư lệnh Cảnh sát biển sắp hầu tòa vụ tham ô 50 tỷ đồng

Cựu Tư lệnh Cảnh sát biển sắp hầu tòa vụ tham ô 50 tỷ đồng

Pháp luật 2023-05-18T14:09:01

Sau khi Cục Kỹ thuật được phân bổ ngân sách mua sắm trang thiết bị, cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo thuộc cấp "rút ruột" 50 tỷ đồng chia nhau.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại