thái giám quyền lực

Đều do thái giám nắm quyền lực trọng yếu, Đông xưởng và Tây xưởng có gì khác biệt?

Tri thức mới 2023-05-07T14:18:00

Đông xưởng và Tây xưởng là hai tổ chức mật vụ đặc biệt do thái giám nắm đại quyền của triều nhà Minh. Vậy, đâu là sự khác biệt giữa hai tổ chức này?

Quyền lực ngang Hoàng đế: Đây là thái giám khét tiếng bậc nhất thời nhà Minh

Quyền lực ngang Hoàng đế: Đây là thái giám khét tiếng bậc nhất thời nhà Minh

Tri thức mới 2018-07-20T21:21:00

Không những đứng đầu tam xưởng, thao túng việc triều chính, thái giám khét tiếng thời nhà Minh còn lạm sát rất nhiều người vô tội, sẵn sàng thanh trừng bất kỳ ai chống đối.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại