tạo lập phần mềm

Những lưu ý khi cài đặt ứng dụng định danh điện tử để tránh bị lộ thông tin

Những lưu ý khi cài đặt ứng dụng định danh điện tử để tránh bị lộ thông tin

Tri thức mới 2022-09-23T10:32:00

Bộ Công an đã tạo lập phần mềm ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNEID nhằm phục vụ đăng ký, quản lý định danh và xác thực điện tử. Người dân chỉ cần sử dụng ứng dụng định danh điện tử quốc gia là có thể đảm bảo các thông tin về giấy tờ đã được tích hợp đầy đủ hiệu lực pháp lý để sử dụng thay thế giấy tờ vật lý truyền thống cũng như sử dụng trên môi trường điện tử.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại