tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Việt Nam đóng góp 1,6% tăng trưởng kinh tế toàn cầu, cao hơn cả Anh và Pháp

Việt Nam đóng góp 1,6% tăng trưởng kinh tế toàn cầu, cao hơn cả Anh và Pháp

Kinh doanh 2023-04-20T07:00:00

Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Mỹ được dự đoán đóng góp tới 50% tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Riêng Việt Nam được dự đoán đóng góp 1,6% tăng trưởng kinh tế toàn cầu vào năm 2028.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại