Sự rộng lớn của vũ trụ

Video thể hiện sự rộng lớn của vũ trụ

Video thể hiện sự rộng lớn của vũ trụ

Tri thức mới 2020-03-18T08:36:00

Kích thước của Mặt trời so với Trái đất thì lớn hơn bao nhiêu lần? Trái đất khi so sánh với độ lớn của vũ trụ thì sẽ như thế nào? Tất cả những câu hỏi trên sẽ được trả lời trong video sau đây.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại