STEAM for Vietnam

Chàng trai Việt thành công tại Mỹ: "Có kỹ năng lập trình trong tay cũng sẽ giống như có siêu năng lực"

Chàng trai Việt thành công tại Mỹ: "Có kỹ năng lập trình trong tay cũng sẽ giống như có siêu năng lực"

Kinh doanh 2020-09-01T10:38:00

Theo Hùng Trần, lực lượng nhân sự công nghệ chất lượng cao ở Việt Nam chưa nhiều. Nhà sáng lập trẻ đang làm một dự án giáo dục tư duy máy tính cho trẻ em Việt Nam, với sự cổ vũ từ các chuyên gia NASA.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại