Quy trình soi chiếu an ninh

Quy trình soi chiếu an ninh đối với người và hành lý xách tay tại sân bay được thực hiện thế nào?

Quy trình soi chiếu an ninh đối với người và hành lý xách tay tại sân bay được thực hiện thế nào?

Pháp luật 2023-03-18T19:31:49

Quy định về việc kiểm tra, soi chiếu đối với hành khách và hành lý xách tay đều được quy định rõ tại Khoản 8 Điều 44 Thông tư 01/2016/TT-BGTVT.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại