quả nổ

Chế tạo quả nổ, tàng trữ vũ khí để… phòng thân

Chế tạo quả nổ, tàng trữ vũ khí để… phòng thân

Pháp luật 2021-05-11T20:52:00

Với ý định  phòng thân, nam thanh niên đã thuê căn hộ, mua súng, đạn, quả nổ rồi rủ thêm bạn cùng chế tạo quả nổ lớn hơn.

Chế tạo quả nổ đi trả thù cho bạn thân

Chế tạo quả nổ đi trả thù cho bạn thân

Pháp luật 2019-08-24T16:00:00

Biết bạn thân bị đánh, Tường tìm mua thuốc pháo, dây cháy chậm rồi chế tạo thành quả nổ để trả thù cho bạn.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại