Xét xử vụ án con ruồi trong chai Number1

Khắc Thành |

Bị cáo Minh cho biết lúc đầu có yêu cầu Tân Hiệp phát đưa 1 tỷ thì giao lại chai nước có ruồi, nhưng sau đó giảm xuống còn 500 triệu.

undefined