phi công Đức

Sứ mạng phi công liều chết của các 'kamikaze Đức Quốc xã'

Sứ mạng phi công liều chết của các 'kamikaze Đức Quốc xã'

Quân Sự 2020-12-04T11:15:00

Người Đức đã nhen nhóm ý tưởng sử dụng máy bay tấn công liều chết còn trước cả phát xít Nhật. Tuy nhiên, chiến dịch của họ đã không đem lại kết quả gì đáng kể, ngoại trừ phá hủy được một cây cầu đường sắt ở Ba Lan.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại