phá vòng vây

Triệu Vân đơn thương độc mã đột kích phá vòng vây, vì sao Quan Vũ, Lã Bố lại không thể?

Tri thức mới 2023-05-02T22:16:00

Triệu Vân vang danh Tam Quốc khi có thể đơn thương độc mã phá vỡ vòng vây của quân Tào. Trong khi đó, Lã Bố và Quan Vũ lại không thể hóa ra là có nguyên nhân.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại