PGS.TS.BS Huynh Wynn Trần

Viêm gan bí ẩn ở trẻ em những điều biết và chưa biết

Viêm gan bí ẩn ở trẻ em những điều biết và chưa biết

Sống khỏe 2022-05-11T11:18:00

Mấy hôm nay, nhiều bạn đọc hỏi tôi về viêm gan bí ẩn ở trẻ em đang xuất hiện ở nhiều nước trên thế giới. Bài viết này phân tích về viêm gan chưa rõ lý do ở trẻ em, những gì chúng ta biết và chưa biết rõ về loại viêm gan này.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại