những điều kiện tuần tra kiểm soát

[Infographic] Cảnh sát cơ động được hoá trang đi tuần khi nào?

[Infographic] Cảnh sát cơ động được hoá trang đi tuần khi nào?

Thời sự - Xã hội 2022-09-02T09:57:45

Khi nào cảnh sát cơ động được hoá trang đi tuần và điều kiện gì để được hoá trang?

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại