nhiên nhiên kỳ thú

Nhiều hiện tượng kỳ thú trong tháng 10, xuất hiện hai trận mưa sao băng rất đẹp

Nhiều hiện tượng kỳ thú trong tháng 10, xuất hiện hai trận mưa sao băng rất đẹp

Tri thức mới 2022-10-02T13:16:32

Trong tháng 10, những người yêu thiên văn có thể quan sát những hiện tượng kỳ thú trên bầu trời. Trong đó đáng chú ý nhất là mưa sao băng xuất hiện vào đầu và cuối tháng.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại