nhân tài xin thôi việc

Vụ 40 "nhân tài" xin thôi việc: Lời chia sẻ nghẹn đắng

Vụ 40 "nhân tài" xin thôi việc: Lời chia sẻ nghẹn đắng

Thời sự - Xã hội 2018-05-23T20:18:18

“Làm việc cho thành phố nhiều năm vì muốn cống hiến, vì trách nhiệm của một học viên Đề án và có cả niềm vui. Còn vì lương thì không ai làm cả”.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại