nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu

Rơi nước mắt với tiết mục tưởng nhớ các nhạc sĩ vừa qua đời

Rơi nước mắt với tiết mục tưởng nhớ các nhạc sĩ vừa qua đời

Giải trí 2015-07-18T14:33:45

Chương trình Bài hát yêu thích đã dành phần mở đầu để tưởng nhớ các nhạc sĩ gạo cội vừa rời xa trần thế.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại