nhà Minh sụp đổ

Tổ tiên để lại 1 đường lui, 200 năm sau, Sùng Trinh Đế ngu muội bỏ qua khiến cơ nghiệp Minh triều tiêu tan

Tổ tiên để lại 1 đường lui, 200 năm sau, Sùng Trinh Đế ngu muội bỏ qua khiến cơ nghiệp Minh triều tiêu tan

Đời sống 2021-08-09T19:31:00

Rốt cuộc đường lui mà Minh Thành Tổ Chu Đệ đã để lại cho con cháu là gì?

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại