người yêu thuê

9x làm người yêu thuê dịp Tết và "sự rẻ tiền" trong mắt số đông

9x làm người yêu thuê dịp Tết và "sự rẻ tiền" trong mắt số đông

Nhịp sống mới 2016-02-07T13:45:00

Không ít người coi thường, sỉ nhục, gièm pha nghề này, nhưng sự thật chỉ những người trong cuộc mới biết.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại