người phán xử bị phán

"Tác động tiêu cực từ phim ảnh bạo lực đến tâm lý con người được chứng minh là có thật"

"Tác động tiêu cực từ phim ảnh bạo lực đến tâm lý con người được chứng minh là có thật"

Thời sự - Xã hội 2021-09-15T15:13:00

Nhà Văn Đào Trung Hiếu nhìn nhận, việc đề xuất cơ chế tiền kiểm, hậu kiểm đối với các ấn phẩm điện ảnh, nhất là phim truyền hình chiếu rộng rãi cho quảng đại quần chúng xem là có căn cứ.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại