Nghị quyết Đại hội XIII

Nghị quyết Đại hội XIII xác định 3 mốc mục tiêu đến năm 2045

Nghị quyết Đại hội XIII xác định 3 mốc mục tiêu đến năm 2045

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII 2021-02-01T16:25:00

Với quyết tâm khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định các mục tiêu cụ thể đến 2025, 2030 và 2045.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại