nghề làm hương

Báo nước ngoài ấn tượng với làng nghề làm hương trăm tuổi của Việt Nam

Báo nước ngoài ấn tượng với làng nghề làm hương trăm tuổi của Việt Nam

Quốc tế 2023-01-25T12:03:00

Làng nghề Quảng Phú Cầu ở Ứng Hòa, Hà Nội có truyền thống làm hương hơn 1 thế kỷ.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại