Mông Điềm

Lăng mộ mãnh tướng của Tần Thủy Hoàng: Chuyên gia đào sâu đến 3 mét thì lập tức rút lui, tuyệt đối không khai quật thêm!

Lăng mộ mãnh tướng của Tần Thủy Hoàng: Chuyên gia đào sâu đến 3 mét thì lập tức rút lui, tuyệt đối không khai quật thêm!

Tri thức mới 2021-06-06T18:25:00

Khi đào xuống độ sâu 3 mét, các chuyên gia đã thấy một cảnh tượng đặc biệt và quyết định rút ngay khỏi lăng mộ Mông Điềm.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại