Minh triều diệt vong

Tổ tiên để lại 1 đường lui, 200 năm sau, Sùng Trinh Đế ngu muội bỏ qua khiến cơ nghiệp Minh triều tiêu tan

Tổ tiên để lại 1 đường lui, 200 năm sau, Sùng Trinh Đế ngu muội bỏ qua khiến cơ nghiệp Minh triều tiêu tan

Đời sống 2021-08-09T19:31:00

Rốt cuộc đường lui mà Minh Thành Tổ Chu Đệ đã để lại cho con cháu là gì?

Minh triều trên bờ vực diệt vong rất cần đến sức người, Sùng Trinh Đế lại hạ lệnh giết 36 đại thần chỉ trong 1 ngày, vì sao?

Minh triều trên bờ vực diệt vong rất cần đến sức người, Sùng Trinh Đế lại hạ lệnh giết 36 đại thần chỉ trong 1 ngày, vì sao?

Đời sống 2021-08-04T19:31:00

Việc làm của Sùng Trinh Đế - vị vua cuối cùng của nhà Minh dường như rất mâu thuẫn với bối cảnh lúc bấy giờ. Nguyên nhân dẫn đến quyết định này hẳn phải rất nghiêm trọng.

Minh triều đại bại chỉ vì một vụ bắt "gian phu dâm phụ"?

Minh triều đại bại chỉ vì một vụ bắt "gian phu dâm phụ"?

Đời sống 2015-10-29T20:47:00

Hoàng đế cuối cùng của Minh triều Sùng Trinh có lẽ không bao giờ ngờ được rằng, thiên hạ trong tay ông ta có thể rơi vào tay kẻ khác chỉ vì một vụ đánh ghen rất đỗi tầm thường.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại