mat-tran-lang-son-cao-bang

Biên giới phía Bắc 1979: 30 ngày không thể nào quên (3)

Biên giới phía Bắc 1979: 30 ngày không thể nào quên (3)

Quân Sự 2015-02-18T07:00:00

Tại Lạng Sơn, cuộc xâm lược của Bắc Kinh được tiến hành trên các hướng chính Đồng Đăng-Văn Lãng, bắc Cao Lộc và Lộc Bình.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại