Mạch Thành

Quan Vũ thua trận phải tháo chạy về Mạch Thành, đi qua đất phong của Mã Siêu, tại sao Mã Siêu lại không ra tay cứu giúp?

Quan Vũ thua trận phải tháo chạy về Mạch Thành, đi qua đất phong của Mã Siêu, tại sao Mã Siêu lại không ra tay cứu giúp?

Đời sống 2021-03-19T19:17:00

Liệu có phải Mã Siêu biết Quan Vũ đang gặp nạn mà cố tình làm ngơ?

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại