lừa chiếm đoạt tiền

Giả danh nữ nhà báo quan hệ rộng rồi làm giả bìa đỏ lừa 9 tỷ đồng

Giả danh nữ nhà báo quan hệ rộng rồi làm giả bìa đỏ lừa 9 tỷ đồng

Pháp luật 2022-04-30T12:45:00

Tự nhận mình là nhà báo có quan hệ rộng có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Vân Anh đã làm bìa đỏ giả lừa nhiều người lấy 9 tỷ đồng.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại