Long đình gốm Bát Tràng

Tuyệt tác gốm với nghê quỳ, rồng mây nổi: Bảo vật tiêu biểu của Bát Tràng

Tuyệt tác gốm với nghê quỳ, rồng mây nổi: Bảo vật tiêu biểu của Bát Tràng

Tri thức mới 2022-09-08T19:37:00

Long đình gốm Bát Tràng là một món đồ tiêu biểu cho tinh hoa gốm Bát Tràng của thế kỷ XVII.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại