lỗ vỏ táo

Trên vỏ quả táo hay lê nào cũng có những lỗ nhỏ li ti, bạn biết vì sao không?

Trên vỏ quả táo hay lê nào cũng có những lỗ nhỏ li ti, bạn biết vì sao không?

Sống khỏe 2016-09-28T09:10:00

Các chấm nhỏ tí hon trên bề mặt hoa quả không phải tự dưng mà có, nhưng chúng có ích hay gây hại gì đối với cơ thể chúng ta không?

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại