làm lại cccd

6 trường hợp bắt buộc phải làm lại CCCD trong năm 2024 cho dù còn hạn sử dụng

6 trường hợp bắt buộc phải làm lại CCCD trong năm 2024 cho dù còn hạn sử dụng

Thời sự - Xã hội 2023-11-29T09:54:55

Theo quy định hiện hành, có một số trường hợp thẻ Căn cước công dân còn hạn nhưng bị mất giá trị sử dụng và phải đi đổi, cấp lại.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại