Kính thiên văn không gian

Khác biệt cơ bản giữa James Webb và Hubble

Khác biệt cơ bản giữa James Webb và Hubble

Tri thức mới 2023-03-07T17:56:00

Về nguyên lý và yêu cầu kỹ thuật, James Webb là chiếc kính phức tạp hơn Hubble rất nhiều.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại