kiểm điểm vợ chủ tịch tỉnh hà giang

Kỷ luật khiển trách vợ Chủ tịch tỉnh Hà Giang vì nhắn tin "nhờ vả" nâng điểm thi cho cháu

Kỷ luật khiển trách vợ Chủ tịch tỉnh Hà Giang vì nhắn tin "nhờ vả" nâng điểm thi cho cháu

Thời sự - Xã hội 2019-10-25T12:47:12

Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Hà Giang cho biết bà Nga là chuyên viên của Sở này, không giữ vai trò lãnh đạo gì.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại