khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Khu công nghiệp có yếu tố nước ngoài sắp tròn 30 tuổi, trở thành chuỗi kiểu mẫu cho hàng loạt tỉnh

Khu công nghiệp có yếu tố nước ngoài sắp tròn 30 tuổi, trở thành chuỗi kiểu mẫu cho hàng loạt tỉnh

Kinh doanh 2023-03-27T19:00:00

Khu công nghiệp đầu tiên được thành lập vào năm 1996, hiện nay đã phát triển và mở rộng quy mô ra nhiều tỉnh thành.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại