kẻ gian hùng

Những câu nói lưu truyền thiên cổ của Tào Tháo

Những câu nói lưu truyền thiên cổ của Tào Tháo

Giải trí 2015-06-03T19:47:00

Không chỉ là kẻ gian hùng số 1 thiên hạ, Tào Tháo còn sở hữu rất nhiều câu nói được lưu truyền đến tận mai sau.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại