[Infographic] Dấu ấn sự nghiệp của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

(Tổ Quốc) - Tại Kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết tán thành phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cùng nhiều thành viên Chính phủ.

[Infographic] Dấu ấn sự nghiệp của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng - Ảnh 1.