IBC

Cổ phiếu của Shark Thủy bị đình chỉ giao dịch

Cổ phiếu của Shark Thủy bị đình chỉ giao dịch

Kinh doanh 2023-09-09T21:06:00

Liên tục vi phạm quy định về công bố thông tin, cổ phiếu IBC bị chuyển từ hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại