hơn 100 con hà mã

Hơn 100 con hà mã chết trương phềnh ở Namibia: Khoa học phát hiện nguyên nhân đáng sợ!

Hơn 100 con hà mã chết trương phềnh ở Namibia: Khoa học phát hiện nguyên nhân đáng sợ!

Tri thức mới 2017-10-12T12:40:00

Hơn 100 con hà mã chết, trôi dọc theo khúc sông trong một công viên quốc gia là một hiện tượng chưa từng thấy ở Namibia.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại