hóa duyên

Dùng một cái bát, thiền sư giúp đệ tử ngộ ra sai lầm mà nhiều người đang mắc!

Dùng một cái bát, thiền sư giúp đệ tử ngộ ra sai lầm mà nhiều người đang mắc!

Đời sống 2017-08-06T22:43:00

Cách làm của vị thiền sư già không chỉ giúp đồ đệ của ông hiểu ra nhiều điều mà tôi tin chắc rằng, nó có thể cũng là kim chỉ nam cho rất nhiều người trong chúng ta.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại