Hành trình của ‘ngựa hoang’ Ford Bronco: Từ huy hoàng tới quan hệ ít biết với Explorer, Ranger rồi sụp đổ và hồi sinh thành bom tấn - Ảnh 1.