hành thành phố trực thuộc Trung ương

‏Tỉnh thu ngân sách hơn 50.000 tỷ/năm sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mà không có quận

‏Tỉnh thu ngân sách hơn 50.000 tỷ/năm sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mà không có quận

Thời sự - Xã hội 2023-10-26T09:09:00

‏Theo Quy hoạch Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh sẽ lên thành phố trực thuộc Trung ương với 7 thành phố nội thành. ‏

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại