Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam

Bắt Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam

Bắt Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam

Pháp luật 2023-12-20T18:42:00

Ông Trương Hoàn Lạc, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam, bị bắt để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại