gạt mưa ô tô

Không ngờ tắc đường lại giúp người phụ nữ này phát minh ra gạt mưa ô tô

Không ngờ tắc đường lại giúp người phụ nữ này phát minh ra gạt mưa ô tô

Tri thức mới 2023-03-08T13:06:00

Thật khó tưởng tượng một thế giới nơi ô tô không có cần gạt mưa nhưng quả thực đã có thời kỳ "đen tối" như thế.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại