fast 10

'Lật mặt 6' của Lý Hải bị vượt mặt

Giải trí 2023-05-21T23:09:22

"Fast 10" vượt thành tích phim của Lý Hải tại phòng vé Việt sau một tháng "Lật mặt 6" gần như không đối thủ tại các rạp chiếu trong nước.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại