động vật phù du

Đã hiểu lý do di cư hằng đêm của hàng ngàn tỉ động vật phù du

Đã hiểu lý do di cư hằng đêm của hàng ngàn tỉ động vật phù du

Tri thức mới 2022-08-02T09:30:00

Vào mỗi buổi tối, trên khắp thế giới, hàng ngàn tỉ động vật phù du - nhiều loài nhỏ hơn hạt gạo - lượn lờ vài chục mét dưới mặt biển, chờ đợi ánh mặt trời biến mất để nổi lên gần mặt biển.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại