[Đồ họa đặc biệt] Tổng thống Nga được bầu như thế nào? - Ảnh 1.
[Đồ họa đặc biệt] Tổng thống Nga được bầu như thế nào? - Ảnh 2.
[Đồ họa đặc biệt] Tổng thống Nga được bầu như thế nào? - Ảnh 3.
[Đồ họa đặc biệt] Tổng thống Nga được bầu như thế nào? - Ảnh 4.
[Đồ họa đặc biệt] Tổng thống Nga được bầu như thế nào? - Ảnh 5.
[Đồ họa đặc biệt] Tổng thống Nga được bầu như thế nào? - Ảnh 6.
[Đồ họa đặc biệt] Tổng thống Nga được bầu như thế nào? - Ảnh 7.
[Đồ họa đặc biệt] Tổng thống Nga được bầu như thế nào? - Ảnh 8.
[Đồ họa đặc biệt] Tổng thống Nga được bầu như thế nào? - Ảnh 9.
Hồng Anh, Thi Anh
Bạch Quả
Theo Trí Thức Trẻ18/03/2018