điều chỉnh lương hưu

Cải cách tiền lương: Bãi bỏ tất cả các cơ chế thu nhập đặc thù từ ngày 1-7-2024

Cải cách tiền lương: Bãi bỏ tất cả các cơ chế thu nhập đặc thù từ ngày 1-7-2024

Thời sự - Xã hội 2023-11-12T07:34:47

Từ ngày 1-7 -2024, bãi bỏ tất cả các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất.

Đề xuất điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng

Đề xuất điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng

Thời sự - Xã hội 2023-03-06T09:46:00

Bộ LĐTB-XH vừa có văn bản gửi các bộ, ngành lấy ý kiến xây dựng nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo dự thảo nghị định, mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng sẽ được tăng thêm từ 12,5%.

Từ năm 2022, tăng trợ cấp cho người hưởng chế độ theo Quyết định 142

Từ năm 2022, tăng trợ cấp cho người hưởng chế độ theo Quyết định 142

Thời sự - Xã hội 2022-06-02T09:30:45

Ông Trần Minh Tân (TPHCM) đang hưởng chế độ thương binh 21% và trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg. Ông Tân hỏi, ông có thuộc đối tượng tăng lương theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 7/12/2021 của Chính phủ không?

Dự kiến tăng 7,4% lương hưu từ đầu năm 2022

Dự kiến tăng 7,4% lương hưu từ đầu năm 2022

Thời sự - Xã hội 2021-11-10T16:18:24

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, Chính phủ đang lấy phiếu các thành viên, dự kiến điều chỉnh lương hưu từ ngày 1/1/2022, với mức điều chỉnh khoảng 7,4%. Tổng kinh phí điều chỉnh lương hưu là 12.650 tỷ đồng.

Điều chỉnh lương hưu: Cần sớm và đồng bộ

Điều chỉnh lương hưu: Cần sớm và đồng bộ

Thời sự - Xã hội 2021-04-19T09:32:00

Theo các chuyên gia, việc điều chỉnh lương hưu trong bối cảnh hiện nay là phù hợp và cần thực hiện sớm. Tuy nhiên, việc điều chỉnh cần kèm theo các cải cách về tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội.

Từ ngày 1-7, nhiều đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp

Từ ngày 1-7, nhiều đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp

Thời sự - Xã hội 2020-03-23T09:54:35

Bắt đầu từ 1-7-2020, nếu được thông qua mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng (hiện 1,49 triệu đồng/tháng). Khi đó, lương hưu và một số khoản trợ cấp cũng sẽ được điều chỉnh tăng theo.

Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho 8 nhóm đối tượng

Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho 8 nhóm đối tượng
Thời sự - Xã hội 2020-03-16T15:26:00

Theo dự thảo tờ trình nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, từ ngày 1-7-2020, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của tám nhóm đối tượng sẽ được tăng thêm 7,382%.

8 đối tượng được đề xuất tăng lương, trợ cấp từ ngày 1-7

8 đối tượng được đề xuất tăng lương, trợ cấp từ ngày 1-7

Thời sự - Xã hội 2020-03-02T11:25:00

Dự kiến, số đối tượng được điều chỉnh tăng lương, trợ cấp là 984.236 người, kinh phí tăng thêm trong 6 tháng cuối năm 2020 là 937 tỉ đồng.

Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1-7-2020

Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1-7-2020

Thời sự - Xã hội 2020-01-30T10:31:00

Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, từ ngày 1-7-2020, tăng thêm 7,382% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6-2020 đối với 8 đối tượng.

Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Thời sự - Xã hội 2020-01-22T10:18:00

Mức điều chỉnh tăng 7,382% bằng tốc độ tăng mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.600.000 đồng/tháng trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Sẽ tăng lương cơ sở thêm 7,38%

Sẽ tăng lương cơ sở thêm 7,38%

Kinh doanh 2020-01-08T08:12:00

Theo dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng thêm 7,38% từ ngày 1-7-2020.

Tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng từ ngày 1/7/2020

Tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng từ ngày 1/7/2020

Thời sự - Xã hội 2019-11-12T16:51:57

QH giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2020.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại