đền Vijaya Vithala

Cột đá… 'biết hát' ở đền Vijaya Vithala

Cột đá… 'biết hát' ở đền Vijaya Vithala

Tri thức mới 2023-02-20T13:06:00

Theo ghi chép từ Ấn Độ, Vijaya Vithala được xây dựng vào thế kỷ XV, trên bờ sông Tungabhadra.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại