dấu hiệu ngừng tim

Nghiên cứu mới: Một triệu chứng cảnh báo nguy cơ ngừng tim trước 24 giờ

Nghiên cứu mới: Một triệu chứng cảnh báo nguy cơ ngừng tim trước 24 giờ

Sống khỏe 2023-09-15T08:56:10

Đây là kết luận của một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Lancet.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại