đại bàng biển săn rắn biển

Pha quắp mồi đỉnh cao của đại bàng tiễn rắn biển độc về cõi chết

Tri thức mới 2016-08-06T19:57:00

Chính tập tính ngoi lên mặt nước lấy dưỡng khí của rắn biển độc đã khiến chúng tự đưa đầu vào chỗ chết.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại